תחנות מנייה והפחתת לחץ מתוצרת DRESSER UK

אנו מציעים מערכות המתקדמות מסוגן למנייה והפחתת לחץ (תחנות PRMS./PMS) הנבנות על ידי DRESSER NATURAL GAS UK תוך שימוש בריכיבים איכותיים תחת כל התקנים המחמירים. מערכות החברה פועלות בהצלחה בעשרות מיקומים בארץ החל ממפעלים המחוברים לרשתות חלוקת הגז או עובדים בגז טבעי ואצל חברות חלוקת הגז.

תחנות הפחתת לחץ ןמנייה מתאימותלעבודה בטווח נפחים רחב של 25 מק"ש ועד 6500 מק"ש. כל התחנות מצויידות במונים ומרכיבים תוצרת DRESSER ונבנות בהתאם לדרישות הלקוח והסטנדרטים המקובלים.

תחנות אלו המסופקות על ידינו מבטיחות מנייה מדוייקת וטיפול מיטבי בקווי גז טבעי בכל נפח או לחץ, קבועים או משתנים.

תחנות לחץ נמוך 19mbar-75mbar

תחנות לחץ בינוני 75mbar -2bar

תחנות לחץ בינוני-גבוה 2mbar -7bar

תחנות לחץ בינוני 7bar -100bar

TOP