ADAMS מגופים

מגופי פרפר, מגופי וויסות ומגופי פרפר משולבים אל חוזר 

 

בין היצרנים הגדולים בעולם למגופים לתעשיית הזרימה, הדלק, הפטרו-כימיות, תחנות כוח, נייר, מים, גז ועוד. לחברה מפעלי ייצור בארה"ב וגרמניה הפועלים תחת כל התקנים המחמירים ביותר. ADAMS מתמחה בייצור מגופים מיוחדים בשילוב אל חוזרים תוך שימוש בטכנולגיות ייחדויות שפותחו על ידי החברה ובלעדיות לה.

בין סוגי המגופים אותם החברה תיכננה ומייצרת ניתן למצוא מגופי פרפר עם דיסק בודד, כפול או משולש, מגופי וויסות ומגופי פרפר משולב עם אל חוזרים מתקדמים.

 

TOP