אספקת פיג 56"

וי.יפ.סי הנדסה עם iNPIPE ייעצה, תכננה וסיפקה פיג לניקוי צנרת עבור חברת מקורות. פיג זה מהגדולים שהגיעו ארצה משמש את חברת מקורות לניקוי פנים הצנרת במוביל המים הארצי