תחנת PRMS אשל הנשיא

תכנון, אספקה וליווי הקמה של תחנת הפחתת לחץ גז טבעי אשל הנשיא. סופקה תחנת מדידה והפחתת לחץ מתוצרת DRESSER UK