Sort By: Direction:
 • תחנת הפחחת לחץ אשל הנשיא

  תחנת PRMS אשל הנשיא

  תכנון, אספקה וליווי הקמה של תחנת הפחתת לחץ גז טבעי אשל הנשיא. סופקה תחנת מדידה והפחתת לחץ מתוצרת DRESSER UK...
 • סימולטור SKID גז טבעי

  שדרוג מרכז הדרכה בגז טבעי חפציבה

  ביצוע שידרוג מרכז ההדרכה בגז טבעי במתקן חח"י בחפציה. במסגרת השדרוג הורחבה סימולציית הגז הטבעי...
 • פיג

  אספקת פיג 56"

  וי.יפ.סי הנדסה עם iNPIPE ייעצה, תכננה וסיפקה פיג לניקוי צנרת עבור חברת מקורות. פיג זה מהגדולים שהגיעו ארצה משמש את ח...
Load more
TOP